Class XII TC

 1. Charchit Joshi                                  17Kshitiz Dwivedi                          33-Sonali Jaiswal                                                    49Uday Raj Yadav
 2. Muskaan Singh                                18-Kushagra Singh Rathore            34-Sumit Gupta                                                      50-Yuvraj Yadav
 3. Tusar Gupta                                      19Nirbhay Beri                               35-Akarsh Srivastava                                              51-Adarsh Yadav
 4. Shruti Gupta                                      20-Pranjul Shukla                            36-Manisi Patel
 5. Somya Singh                                     21-Prashant Gupta                          37-Shikhar Dwivedi 
 6. Riya Singh                                          22-Pratyush Khare                          38-Shruti Gupta                   
 7. Priyanshu Pandey                             23-Priyanshu Patel                         39-Ishita Vishwakarma
 8. Prashant Mishra                               24-Riddhi Dixit                                 40-Shashwat Kesharwani 
 9. Divya Pratap Singh Tomar              25-Sahil Srivastava                         41-Shiva Pandey
 10. Harshit Pathak                                  26-Shivansh Rastog                        42-Sonali Mishra
 11. Darakhshan Khanam                       27-Vishvash Dwived                        43-Tejasvi Singh Tomar
 12. Arshita Sharma                                 28-Aru Sinha                                    44- Harsh Mishra
 13. Anuj Gupta                                         29-Gaurang Shukla                         45-Astha Rajpoot 
 14. Annpurna Gupta                                30-Nandani Pandey                      46Diksha Gautam
 15. Krati Bajpai                                         31-Simar Preet kaur                       47-Priya Yadav
 16. Shalini Tiwari                                   32Pranjjwal Pandey                      48-Mehul Bhatt